logo

Principy tradiční čínské medicíny

Principy tradiční čínské medicíny

Člověk je součást přírody a proto na něj působí stejné zákony jako v přírodě.

  • Teorie Jinu a Jangu

    Jin a Jang jsou pojmy čínské filozofie. Jsou to dvě stránky každého jevu v přírodě. Podle čínské filozofie vznikly Jin a Jang při velkém předělu (Tai Ji), při rozdělení nedělitelného (Tao). Jin a Jang jsou protiklady, které bez sebe nemohou existovat. Jsou v každém prvku přírody, jsou tedy i v nás.

  • - Jang je brán jako mužský aspekt, který se projevuje stoupáním, expanzí či rozdělováním. Jeho protiklad Jin je ženský aspekt. Jin je spojen s klesáním, stálostí a jednotou.

  • Učení Pěti prvků a vnitřních orgánů

    Učení pěti prvků popisuje vztahy mezi pěti druhy hmoty. Zná těchto pět elementů – dřevo, oheň, zemi, kov a vodu. Jsou nezbytné pro fungování přírody i lidskou existenci. Jejich vzájemné působení má vliv na všechny aspekty života.

  • Čínská medicína vidí zastoupení pěti prvků v lidském těle prostřednictvím orgánů. Rozeznává hlavní „řídící“ orgány (Zang), neboli tzv. plné orgány. Jsou to játra, srdce, slezina, plíce a ledviny. Další skupinou orgánů jsou tzv. duté orgány – žlučník, tenké střevo, žaludek, tlusté střevo, močový měchýř a trojitý zářič. Tzv. pomocné orgány jsou třetí skupinou – mozek, dřeň, kosti, cévy, děloha, příp. žlučník).