logo

Fyzioterapie

Fyzioterapie

Neinvazivní napravování funkčních poruch pohybového aparátu. Praktikujeme Vojtovu metodu, Brügger koncept, techniky měkkých tkání, mobilizaci, metodu Mojžíšové, taping.

REZERVUJTE SI TERMÍN ONLINE
  • Fyzioterapie pomáhá vyladit tělo a napravit funkční problémy

    Nabízíme odbornou pomoc zaměřenou na následující problémy:

  • prevence a terapie bolestivých stavů pohybového aparátu (funkční poruchy, degenerativní onemocnění, poúrazové a pooperační stavy) - terapie funkční ženské sterility, některých typů inkontinence a poruch pánevního dna - prevence a terapie vadného držení těla, skolióz - edukace optimálních pohybových stereotypů - terapie některých druhů neurologických onemocnění (RS, úžinové syndromy, poruchy meziobratlových plotének apod) - prevence a terapie obtíží vzniklých v důsledku jednostranné zátěže - screening psychomotorického vývoje kojenců

  • Využívané postupy fyzioterapie

    Léčebná tělesná výchova na analytickém i neurofyziologickém podkladě (reflexní lokomoce dle Vojty, sensomotorická stimulace, Brügger koncept, metoda proprioceptivní neuromuskulární facilitace). - Techniky měkkých tkání. - Mobilizace páteře a periferních kloubů. - Terapie funkční ženské sterility metodou L. Mojžíšové. - Taping funkční i sportovní.