logo

Naturopatie

Naturopatie

Naturopatie je západní směr celostní přírodní medicíny, která propojuje znalosti a tradice přírodního léčitelství se znalostmi západního zdravotnictví.

REZERVUJTE SI TERMÍN ONLINE
  • Naturopatie - spojení západních znalostí s východní moudrostí

    Naturopatie (naturo-přírodní, path-cesta) je západní směr celostní přírodní medicíny, praktikované převážně ve Velké Británii, Austrálii, Kanadě, Švýcarsku a Severní Americe. Naturopatie propojuje znalosti a tradice přírodního léčitelství se znalostmi západního zdravotnictví a nejnovějšími poznatky klinického výzkumu v oblasti přírodní medicíny, což zaručuje vysoce odbornou aplikaci přírodních terapií.

  • Naturopaté podstupují 4leté univerzitní studium, kde jsou vyškoleni v celostní přírodní medicíně, fytoterapii, homeopatii, nutriční medicíně, masážích a dalších způsobech léčby, které jim umožňují léčit obsáhlé spektrum akutních i chronických stavů. Kromě klasických vyšetřovacích metod (krevní tlak, krevní obraz, aj.) pracují s alternativními diagnostickými technikami jako jsou např. iridologie, analýza obličejových znaků či jazyka, které pomáhají stanovit zdravotní stav pacienta.

  • Je potřeba hledat příčiny obtíží

    Naturopaté věří, že každé onemocnění má příčinu a jsou školeni, aby tuto příčinu našli a odstranili, nikoli potlačili symptomy. Berou v úvahu všechny faktory, které přispívají k onemocnění pacienta, vnímají ho jako celek a individuálně sestavují a přizpůsobují léčebné protokoly. Snaží se léčit výchozí příčinu onemocnění tak, aby bylo dosaženo optimálního zdravotního stavu, který mohl být oslaben např. vrozenými predispozicemi, různými vnějšími vlivy, dietní nerovnováhou nebo životním stylem.

  • Dle vhodnosti a konstituce klienta naturopaté používají široké spektrum bylinných čajů, homeopatik a dalších doplňků stravy.

  • Naturopaté nabízí vysoce profesionální péči a podporu při řešení poruch zažívacího traktu, přecitlivělostí na potravu, alergií, kožních onemocnění, nedostatků imunitního systému, gynekologických problémů, respiračních poruch, kloubních a kardiovaskulárních onemocnění.