logo

Markéta Závorcová

Kineziologie a koučování

Hledá psychosomatické příčiny nemocí pomocí kineziologického testu a následně pracuje na jejich odblokování.

Objednat se

Praxe

  • Ke kineziologii ji přivedl její prvorozený syn, který dlouhé dny proplakal. Psychosomatické příčiny nalezené pomocí kineziologického testu ji dovedly až ke studiu kurzů Zdeňky Jordánové. Markéta je absolventkou jejího tříletého kurzu Poznej svůj cíl, kde se naučila pracovat s kineziologickým testem. V odstraňování podvědomých emočních bloků pomocí kineziologického testu má 4letou praxi.

  • Markéta získala první zkušenost s koučováním, když měla příležitost spolupodílet se na rozsáhlém projektu zaměřeném na zvyšování výkonnosti ve velké mezinárodní firmě. Nyní studuje kurz koučování u společnosti Academy of Coaching Excellence, který jako jediný ČR má mezinárodní akreditaci od Evropské rady pro mentoring a koučink (EMCC) i mezinárodní schválení od Mezinárodní federace koučů (ICF).